Registration Agreement

กฎกติกามารยาทเวป SPANDEXSOCIETY.COM

1. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ข้อความที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์เป็นอันขาด
2. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ข้อความหรือความคิดเห็นที่เป็นการดูหมิ่นต่อศาสนาหรือคำสอน ของศาสนาใดๆ
3. ข้าพเจ้าจะไม่กระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม อนึ่ง การกระทำที่ผิดกฎหมายข้าพเจ้าจะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่ สุด
4. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้คำยาบคาย ลามกอนาจาร หรือคำใดๆ ที่สื่อความหมายไม่เหมาะสม รวมไปถึงการโพสต์รูปภาพที่ไม่เหมาะสม
5. ข้าพเจ้าจะไม่ใส่ร้าย ก่อกวน แสดงความเห็นในเชิงชวนทะเลาะวิวาท
6. ข้าพเจ้าจะไม่โพสต์ข้อความที่ไม่ชัดเจน ครึ่งๆ กลางๆ ที่อาจทำให้สมาชิกคนอื่นๆ เกิดความสงสัยในแง่ลบ ไม่ว่าต่อบุคคล ต่อเว็บไซต์หรือใดๆทั้งสิ้น
7. ข้าพเจ้าจะไม่ใช้บอร์ดเพื่อการพาณิชย์ และโฆษณาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าประโยชน์นั้นๆ จะได้รับในรูปแบบใดก็ตาม ยกเว้นห้อง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
8. เมื่อข้าพเจ้าได้อ้างอิงข้อมูลที่มาจากเว็บไซต์อื่น อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ หรือมัลติมีเดียต่างๆ ข้าพเจ้าจะให้เครดิตเจ้าของข้อมูลนั้นด้วย
9. ข้าพเจ้าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ ของข้าพเจ้าและของบุคคลอื่น
10. ข้าพเจ้าจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาเปิดเผยหรือกลั่นแกล้งให้ผู้นั้น ได้รับความเดือดร้อน
11. ข้าพเจ้าทราบเป็นอย่างดีว่าเวปไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

หากข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นหรือกระทำการใดๆ โดยฝ่าฝืนกฎกติกามารยาทข้อที่ 1 ถึง 8 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ดูแลใช้ดุลพินิจในการลบข้อความทั้งหมด หรือแก้ไขข้อความบ่างส่วน ที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม และขัดต่อกฎกติกามารยาทข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

นอกจากนั้น หากข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นหรือกระทำการใดๆโดยฝ่าฝืนกฎกติกามารยาทข้อที่ 9 ถึง 10 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้แลระงับการใช้กระดานข่าวถาวรหรือชั่วคราวโดยดุลพินิจ ของผู้ดูแล และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง สิ้น

และการที่ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆในเวปบอร์ดแห่งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า และไม่เกี่ยวข้องกับเวปไซต์สแปนเด็กซ์โซไซตี้ดอทคอม (http://www.spandexsociety.com)  แต่อย่างใด

ข้าพเจ้าอ่านข้อตกลง และยินยอมตามข้อตกลงดังกล่าว จึงตกลงสมัครเป็นสมาชิกและใช้งานเวปไซต์นี้

------------------------------------------------
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.